COVID OPATRENIA

Žiadame návštevníkov klubu, aby rešpektovali aktuálne nariadenia a opatrenia úradu verejného zdravotníctva.

Žiadame návštevníkov klubu, aby rešpektovali aktuálne nariadenia a opatrenia úradu verejného zdravotníctva, ktoré nájdete zverejnené na stránke www.uvzsr.sk , www.korona.gov.sk alebo pri vstupe do klubu.